Σύμφωνα με την Αρ. 219434/Α5 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 27η Δεκεμβρίου 2016 με τίτλο «Ημέρες διακοπών και αργιών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών», η εορτή των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ως ΑΡΓΙΑ και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ.

Βρείτε μας

Go to top