Για να δείτε τα πρώτα 3 groups του προγράμματος Jump πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω

 

Group 1 s-a-t-p-i-n 

 

Group 2 c-k-e-h-r-m-d

 

Group 3 g-o-u-l-f-b

 

Group 4 ai j oa ie ee or 

Βρείτε μας

Go to top