Εγγύηση Επιτυχίας

Δημιουργία αυτοσεβασμού και ανεξαρτησίας του μαθητή.Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Βιωματική Μάθηση

Μάθηση μέσα από αυθεντικές δράσεις και καταστάσεις. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με στόχο τα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

Συνεργατικότητα

Προώθηση ομαδικού πνεύματος & συνεργασίας για την ολοκλήρωση στόχων. Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες.

Αγαπητοί γονείς & μαθητές,

 

Σας ενημερώνουμε πως οι μαθητές των τάξεων Ε Senior, FC (lower) και Proficiency από Δευτέρα 10/05 επανέρχονται στις τάξεις σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα που τους έχει δοθεί.

 

Προσοχή

Οι μαθητές των τάξεων από Junior A έως και D Senior (δηλαδή οι τάξεις Junior A, Junior AB, Junior B, A Senior, B Senior, C Senior και D Senior) συνεχίζουν τα μαθήματα τους ως έχει, ηλεκτρονικά, μέσω τηλεκπαίδευσης.

Εκ της διευθύνσεως

 

Βρείτε μας

Go to top