Εαν η ομάδα σε ένα οργανισμό είναι αποτελεσματική, όλες οι μονάδες της μαθαίνουν και επωφελούνται από την αμοιβαία συνεργασία και επιτυγχάνουν πολύ περισσότερα από ότι θα μπορούσαν μεμονωμένα.  Υπάρχει έμπνευση, βοήθεια και υγιής ανταγωνισμός. Εντέλει το εύρυθμο κλίμα και η ομαδικότητα που διακρίνει το προσωπικό θα οδηγήσει στην βελτίωση των παρεχόμενων προς τους μαθητές υπηρεσιών. 

Βρείτε μας

Go to top