Βασισμένοι στα ερευνητικά συμπεράσματα διακεκριμένων Νευρογλωσσολώγων  διδάσκουμε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας  τα πιο σύγχρονα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας, απόλυτα εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Είμαστε  πλέον ένα ψηφιακό  σχολείο  και εξακολουθούμε να δημιουργούμε νέα δεδομένα για την βιωματική μάθηση ξένων γλωσσών, καθώς οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες εμπειρίες σαν να ζούσαν σε μία ξένη χώρα.

 

Μαθαίνουμε...
10% αυτών που διαβάζουμε
20% αυτών που ακούμε
30% αυτών που βλέπουμε
50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε
70% αυτών που συζητούμε
80% αυτών που βιώνουμε
95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους” 
William Glasser, 1925, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής

 

Νέες Τεχνολογίες -- Εποπτικά μέσα

Interactive whiteboards

Εδώ και μία πενταετία εφαρμόζουμε την Διαδραστική Μάθηση  (INTERACTIVE LEARNING) σε όλες μας τις αίθουσες.

  

Η διαδραστική μάθηση στα χέρια έμπειρων εκπαιδευτικών¨:

  • Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών
  • Αξιοποιεί  την αίσθηση της δημιουργικότητας
  • Βελτιώνει το πνεύμα της  ομαδικότητας μέσα στην τάξη
  • Παρέχει περισσότερες βιωματικές εμπειρίες μέσω ευκαιριών συμμετοχής και συνεργασίας των συμμαθητών μεταξύ τους
  • Αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους.

Interactive e-book

Ως συμπλήρωμα της interactive learning χρησιμοποιούμε το interactive  e-book με το οποίο οι μαθητές μας επιτυγχάνουν την μελέτη, την επανάληψη και την εμπέδωση της διδαχθείσης ύλης,  με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο στο σπίτι τους,

Εργαστήριο με H/Y τελευταίας τεχνολογίας

 

Ενσωμάτωση τραγουδιών, interactive (διαδραστικών) ασκήσεων & εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων των σπουδαστών, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή όλων, ενώ παράλληλα η μάθηση ταυτίζεται με τη διασκέδαση.

Πρόσβαση σε INTERNET (Πάντα με εποπτεία καθηγητών)

Επίσκεψη σε επιλεγμένες ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου και σε αυθεντικά άρθρα διακεκριμένου ξενόγλωσσου τύπου για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης με στόχο την επίτευξη εποικοδομητικού διαλόγου και την σωστή σύνταξη ολοκληρωμένων εκθέσεων και ομαδικών εργασιών(projects)

Δανειστική βιβλιοθήκη

Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε  Αγγλικά βιβλία και παραμύθια  του επιπέδου τους τα οποία τους βοηθούν  να εξοικειωθούν με τον αυθεντικό Αγγλικό λόγο.

Δημιουργία ομαδικών Project

Στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε βιβλία   βασισμένα στο Common European Frame Work of Reference και έχουν διακριθεί στο εξωτερικό (ELT AWARDS). Χρησιμοποιούν την ολιστική προσέγγιση διδασκαλίας ( δεν βλέπουν το δέντρο, αλλά το δάσος) και είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες.

Τα θεματικά πεδία αφορούν κουλτούρα, παιδεία, πολιτισμό, παγκοσμιοποίηση, περιβάλλον, γεωφυσικά φαινόμενα , ιστορία, αρχαιολογία, τέχνες, επιστήμες, φιλία,  παράδοση, ήθη και έθιμα , σχέσεις ανθρώπων,  θρησκεία, χόμπι, σπουδές – εκπαίδευση. Θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τα παιδιά και τους εφήβους.

 

Μετά το πέρας της ενότητας  ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να επισκεφθούν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες , ή να αναφερθούν σε  περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες ανάλογου περιεχομένου και σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους να δημιουργήσουν τις δικές τους θεματικές ομαδικές εργασίες (Projects)

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

  • εξοικείωση του μαθητή με την ξένη γλώσσα μέσα από θέματα  του άμεσου ενδιαφέροντος του.
  • εμπλουτισμός των γνώσεων του.
  • ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντολογικά, κοινωνικής ευαισθησίας, συμπεριφοράς και όλα όσα αγγίζουν τον ψυχικό κόσμο του παιδιού και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του.
  • αύξηση της αυτοπεποίθησης,  εφόσον ο μαθητής λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας και όχι ως μεμονωμένο άτομο.

Newsletter

Μέσα από αυτή την εφημερίδα η οποία αποτελεί συλλογική προσπάθεια των καθηγητών και μαθητών του σχολείου μας οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα  να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να αναδείξουν τις ικανότητες τους.  Εμείς επίσης έχουμε  την ευκαιρεία να σας ενημερώνουμε για το σχολείο μας, για τις  εξελίξεις στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να σας παρουσιάζουμε άρθρα διακεκριμένων εκπαιδευτικών και παιδοψυχολόγων.

Βρείτε μας

Go to top