Παρακολούθηση μαθημάτων

Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα τους ανελλιπώς και να έρχονται σωστά προετοιμασμένοι. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο. Ουδείς όμως μαθητής δικαιολογείται να έλθει απροετοίμαστος στο μάθημα της ημέρας επειδή απουσίαζε από το προηγούμενο μάθημα. Αντίθετα υποχρεούται να ενημερωθεί από το Σχολείο για το μάθημα που παραδόθηκε την ημέρα της απουσίας του και να προετοιμαστεί κανονικά. Τυχόν απορίες θα διευκρινιστούν από τον καθηγητή στο σχολείο.

Προσέλευση στο μάθημα

Το μάθημα κάθε τάξης αρχίζει ακριβώς στην ώρα και τελειώνει παρά 10. Έτσι αν π.χ. το πρόγραμμα σας ορίζει μάθημα 4-5 το κουδούνι θα χτυπήσει 4.00 ακριβώς ,και το μάθημα θα τελειώσει 4.50. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο έγκαιρα για το μάθημα τους , αλλά όχι νωρίτερα από 5 λεπτά από την καθορισμένη ώρα. Διαφορετικά ο θόρυβος που προκαλείται δημιουργεί πρόβλημα τόσο στα τμήματα που ήδη κάνουν μάθημα όσο και στους περίοικους. Ταυτόχρονα, κινδυνεύουν να χτυπήσουν τρέχοντας άσκοπα τριγύρω.

Ενημέρωση γονέων

Για την καθημερινή επικοινωνία Σχολείου – Γονέων υπάρχει το τετράδιο επικοινωνίας που αποτελεί και το καθημερινό ημερολόγιο των μαθητών. Σε αυτό εκτός από τις εργασίες αναγράφεται από τους καθηγητές η βαθμολογία στα τεστ και τυχόν παρατηρήσεις. Το Σχολείο συνιστά τη σχολαστική παρακολούθηση του τετραδίου αυτού και τη συχνή επικοινωνία με το σχολείο για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Βαθμολογία

Έλεγχοι για την πρόοδο των σπουδαστών δίνονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Οι γονείς ενημερώνονται με γράμμα για την ακριβή ημερομηνία.

Οι σπουδαστές βαθμολογούνται για την ικανότητα τους:

  • Να χρησιμοποιούν την γλώσσα. (Προφορική Βαθμολογία – Μεθοδολογικό Υλικό)
  • Να εκφράζονται γραπτά στην γλώσσα (Εκθέσεις – Εργασίες)
  • Να αφομοιώνουν την διδαχθείσα ύλη σε βιβλίο και γραμματική (tests)

Η βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση τους επιμέρους βαθμούς που έλαβε ο κάθε μαθητής. Για να προαχθεί όμως στην επόμενη τάξη θα πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό 12 σε κάθε ένα από τα παραπάνω.

Βρείτε μας

Go to top