Στο τέλος κάθε σχολικού έτους οι σπουδαστές μας συμμετέχουν στις παρακάτω εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

Αγγλικά

Μαθητές Β’ τάξης

 • Pre-A1

Μαθητές C’ τάξης

 • A1

Μαθητές D’ τάξης

 • A2

Μαθητές E’ τάξης

 • B1

Μαθητές επιπέδου B2/Lower

Το πιστοποιητικό επιπέδου  Β2 είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται από Πανεπιστήμια  κατόπιν εξετάσεων. Καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς και η κατοχή του είναι πλέον απαραίτητη και επιτακτική στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.

Σε αυτό το επίπεδο ανοίκουν τα πιστοποιητικά:

 • CAMBRIDGE FCE
 • MICHIGAN E.C.C.E
 • EDEXCEL 3
 • ΚΠΓ Β2
 • TOEIC (score 505-780)
 • MSU

 

 

Μαθητές επιπέδου C1

Το πιστοποιητικό επιπέδου C1 είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται από Πανεπιστήμια  κατόπιν εξετάσεων. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στη δουλειά και στις κοινωνικές τους συναλλαγές.

Σε αυτό το επίπεδο ανοίκουν τα πιστοποιητικά:

 • ADVANCED MICHIGAN
 • ADVANCED CAMBRIDGE
 • EDEXCEL 4
 • ΚΠΓ Γ1
 • TOEIC (score 785-900)

Μαθητές επιπέδου C2/Proficiency

Το πιστοποιητικό επιπέδου C2 είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται από Πανεπιστήμια  κατόπιν εξετάσεων.

Αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό άριστης γνώσης της γλώσσας .

Σε αυτό το επίπεδο ανοίκουν τα πιστοποιητικά:

 • CAMBRIDGE PROFICIENCY
 • MICHIGAN PROFICIENCY
 • EDEXCEL Level 5
 • ΚΠΓ Γ2

Η απόκτηση του CAMBRIDGE PROFICIENCY & MICHIGAN PROFICIENCY προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

Τα πτυχία ΚΠΓ Γ2 και EDEXCEL Level 5 ανήκουν στο επίπεδο C2 πιστοποιούν την άριστη γνώσης τησ γλώσσας χωρίς όμως να χορηγούν επάρκεια.

 

 

Γερμανικά

 • Goethe B1
 • Κρατικό B2

Βρείτε μας

Go to top