Γιατί να μας επιλέξετε;

Είμαστε ένα Σχολείο που παραμένει ανοικτό σε όλες τις καινούργιες ιδέες - προκλήσεις. Ένα σχολείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και με εμπνευστές μας καταξιωμένους Νευρογλωσσολόγους και Παιδαγωγούς οδηγούμε τους μαθητές μέσα από ένα περιβάλλον και διαδικασίες αυθεντικών δραστηριοτήτων στην στοιχειοθετημένη μάθηση.

Εγγύηση Επιτυχίας

Δημιουργία αυτοσεβασμού και ανεξαρτησίας του μαθητή.Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Βιωματική Μάθηση

Μάθηση μέσα από αυθεντικές δράσεις και καταστάσεις. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με στόχο τα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

Συνεργατικότητα

Προώθηση ομαδικού πνεύματος & συνεργασίας για την ολοκλήρωση στόχων. Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες.

Βρείτε μας

Οι Συνεργάτες μας

Go to top