Εκπαίδευση στην Πληροφορική, παράλληλα με την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών.

 

Το εργαστήριο πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονους υπολογιστές

 

Tο πρόγραμμα της Universal Certification Solutions - UNICERT είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εισαγωγή των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών στις βασικές αρχές της πληροφορικής και αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και μια ήπια εισαγωγή στη διαδικασία εξετάσεων - πιστοποιήσεων που θα συνοδεύσει τα παιδιά σε όλο το μαθητικό τους βίο.

To πρόγραμμα UNIVERSAL KIDS αποτελείται από τρία σετ βιβλίων, διδασκαλίας και εξάσκησης, που καλύπτουν τρεις ετήσιες ή εξάμηνες (εντατικό) εκπαιδευτικές περιόδους. Χρησιμοποιούνται βιωματικά σενάρια, ώστε το παιδί να εκπαιδεύεται μέσα από την εξέλιξη ιστοριών που η μία διαδέχεται την άλλη και σε ένα περιβάλλον με οικεία σε αυτό γεγονότα από το σχολείο του. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, προκειμένου να τα εξοικειώσει, με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να εντάξουν στα προϊόντα τους, ένα εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά αυτής της ηλικίας.Σε τελικό στάδιο, μετά το πέρας των 2 πρώτων ετών οι μαθητές θα λάβουν μέρος στο τελευταίο έτος σπουδών στο οποίο θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για το πτυχίο UNICERT PRIMARY το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Διαβάστε περισσότερα Πιστοποιητικό Unicert Primary - Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ & ΑΣΕΠ

Visit our E-class at https://www.edu4schools.gr/Account/Login

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομικό στοιχείο του σύγχρονου κόσμο, έχοντας επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του ανθρώπου σε διάφορους κλάδους όπως την διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμού και την ψυχαγωγία. . Ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Η τεράστια ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο μεγάλος όγκος της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, και παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και ορθό τρόπο.

Στόχος είναι οι ΤΠΕ να ενισχύσουν τη μάθηση και να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των νέων με στόχο συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης και την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Η ταχύτατη ανάπτυξη των ΤΠΕ οδηγεί την κοινωνία σε ριζικές αλλαγές και το σχολείο οφείλει να είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις αυτές και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα την εμφύσηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων στους μαθητές.

από τον Θεοδόση Καραγεωργάκη

Med in Technology in Education

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (2006). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Retrieved from https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-3.pdf

ΈΣΠΑ (2013). Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση . Retrieved from http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=1060/1430412667--.pdf

 

 

“You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.” John Lennon
Όσο κάποιοι μαθαίνουν τα παιδιά για ιερούς πολέμους και Καλάσνικοφ, εμείς θα τους μιλάμε για αγάπη, αδελφοσύνη και ειρήνη.

Παρακολουθήστε το video της Α class

http://www.vassalou.com/index.php/j-stuff/videos-main/video/69-peace-begins-with-a-smile

Σας ενημερώνουμε οτι οι τελικοί έλεγχοι προόδου των παιδιών θα δοθούν την Δευτέρα  6 Ιουνίου  6.30 -8.30  μ.μ.

Εκπαίδευση στην Πληροφορική, παράλληλα με την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών.

 

Το εργαστήριο πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονους υπολογιστές

 

Tο πρόγραμμα της Universal Certification Solutions - UNICERT είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εισαγωγή των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών στις βασικές αρχές της πληροφορικής και αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και μια ήπια εισαγωγή στη διαδικασία εξετάσεων - πιστοποιήσεων που θα συνοδεύσει τα παιδιά σε όλο το μαθητικό τους βίο.

To πρόγραμμα UNIVERSAL KIDS αποτελείται από τρία σετ βιβλίων, διδασκαλίας και εξάσκησης, που καλύπτουν τρεις ετήσιες ή εξάμηνες (εντατικό) εκπαιδευτικές περιόδους. Χρησιμοποιούνται βιωματικά σενάρια, ώστε το παιδί να εκπαιδεύεται μέσα από την εξέλιξη ιστοριών που η μία διαδέχεται την άλλη και σε ένα περιβάλλον με οικεία σε αυτό γεγονότα από το σχολείο του. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, προκειμένου να τα εξοικειώσει, με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να εντάξουν στα προϊόντα τους, ένα εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά αυτής της ηλικίας.Σε τελικό στάδιο, μετά το πέρας των 2 πρώτων ετών οι μαθητές θα λάβουν μέρος στο τελευταίο έτος σπουδών στο οποίο θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για το πτυχίο UNICERT PRIMARY το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Διαβάστε περισσότερα Πιστοποιητικό Unicert Primary - Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ & ΑΣΕΠ

Visit our E-class at https://www.edu4schools.gr/Account/Login

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομικό στοιχείο του σύγχρονου κόσμο, έχοντας επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του ανθρώπου σε διάφορους κλάδους όπως την διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμού και την ψυχαγωγία. . Ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Η τεράστια ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο μεγάλος όγκος της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, και παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και ορθό τρόπο.

Στόχος είναι οι ΤΠΕ να ενισχύσουν τη μάθηση και να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των νέων με στόχο συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης και την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Η ταχύτατη ανάπτυξη των ΤΠΕ οδηγεί την κοινωνία σε ριζικές αλλαγές και το σχολείο οφείλει να είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις αυτές και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα την εμφύσηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων στους μαθητές.

από τον Θεοδόση Καραγεωργάκη

Med in Technology in Education

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (2006). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Retrieved from https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-3.pdf

ΈΣΠΑ (2013). Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση . Retrieved from http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=1060/1430412667--.pdf

 

 

“You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.” John Lennon
Όσο κάποιοι μαθαίνουν τα παιδιά για ιερούς πολέμους και Καλάσνικοφ, εμείς θα τους μιλάμε για αγάπη, αδελφοσύνη και ειρήνη.

Παρακολουθήστε το video της Α class

http://www.vassalou.com/index.php/j-stuff/videos-main/video/69-peace-begins-with-a-smile

Σας ενημερώνουμε οτι οι τελικοί έλεγχοι προόδου των παιδιών θα δοθούν την Δευτέρα  6 Ιουνίου  6.30 -8.30  μ.μ.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ PALSO ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

                                   

 Ηράκλειο 9/9/2014

 

Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή

ιδιαίτερο μάθημα;

 

Επιλέξτε σωστά                                                                                                                          λαμβάνοντας υπόψη σας ότι 33 χρόνια τώρα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO απαντούν στις ανάγκες των μαθη­τών με γνώση, εμπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθημα ευθύνης, αφού


1) Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσ­σών Palso είναι ο χώρος της ολοκλη­ρωμένης μαθησιακής διαδικασίας.


2) Το πλούσιο περιβάλ­λον της τάξης  δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει τη μάθηση.


3) Μέσα στην τάξη ο μαθητής μπαίνει σε κλίμα συνεργασίας, ανταλλαγής, άμιλλας κι εκτός από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλα­γή ρόλων αλλά βελτιώνει και τo δεί­κτη αυτοαποτελεσματικότητάς του (κοινωνικογνωστική μάθηση Bandura Aibert/Mischel Walter) κα­θώς και την αυτοεκτίμηση του.


4) Ο μαθητής μαθαίνει και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι μόνο με το διδάσκοντα αλλά με όλα τα μέλη της ομάδας.


5) Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να μάθει να συνυπάρχει με διαφορετικά άτομα, να ανταπεξέρχεται στις υπο­χρεώσεις της ομάδας και να επικοι­νωνεί στη γλώσσα-στόχο.


6) Η μάθηση προωθείται συστηματικά, οργανωμένα κι υπεύθυνα κι ο μα­θητής, ως ενεργό κύτταρο της ομά­δας, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, μαθαί­νει κι από τους συμμαθητές του κι από το περιβάλλον που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.

Σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνομο και  πιο φτω­χό ιδιαίτερο, το Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

α) είναι ένας νόμιμος φορέας που ελέγ­χεται από το κρά­τος,
β) εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρε­σιών,
γ) οι εκπαιδευτικοί του έχουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια να ασκήσουν το λειτούργημα αυτό, λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο σε προγράμματα επιμόρφωσης, αξιολογούνται ετησίως,
δ) Διαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφια­κά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες.

Προσοχή μεγάλη στην παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρή­μα! Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού ενδέχεται κάποια στιγμή ο μαθητής που στερήθηκε της ολοκληρωμέ­νης, οργανωμένης μαθησιακής διαδι­κασίας, αργά ή γρήγορα να καταλήξει πί­σω σε ένα Κέντρο μας για να διορθώ­σει, για να καλύψει, για να μάθει αυτά που δεν έμαθε. Επιπλέον, παρατηρείται πολύ συχνά από τους καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών Palso, ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου μαθήματος βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά πίσω από το επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι βρίσκεται και δυσκολεύεται στις ομα­δικές πρακτικές όπως η συνομιλία, οι ρεαλιστικοί διάλογοι, τα παιχνίδια, η ανταλλαγή ρόλων.

Σε αντίθεση με το ιδιαίτερο, το οργα­νωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Pal­so στοχεύει στη δημιουργία αυτόνο­μων, δυνατών, ολοκληρωμένων μα­θητών-πολιτών.

Αν λοιπόν το παιδί σας δεν παρουσιά­ζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα πού κα­θιστά αναγκαίο το ατομικό μάθημα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ να επιλέξετε πιθανής  αμφι­βόλου ποιότητας κι ενδεχομένως  μετριότατης αποτελεσματικότητας μαθησιακό περιβάλλον.

Σας προτρέπουμε να ζητάτε την άδεια διδασκαλίας του ανθρώπου στον οποίο αναθέτετε τη μόρφωση του παιδιού σας, να ενημερώνεστε για την εμπειρία του και να βεβαιωθείτε ότι εργάζεται νόμιμα εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Βοηθήστε λοιπόν το παιδί σας με τον καλύτερο τρόπο, επενδύστε στη μόρ­φωση του, κάνετε την εγγραφή σας σήμερα σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso, αυτό που πραγματικά σας συμφέρει! Με εγγύη­ση τα 33 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης πορείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso δεν υπόσχονται απλά το καλύτε­ρο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή.

 


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Βρείτε μας

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_googlemap el_title="Google Map 1" gmap_container_style="no-styling" gmap_alignment="inherit" gmap_dimension_width="100" gmap_dimension_width_unit="%" gmap_dimension_height="300" gmap_margin_top="10" gmap_margin_bottom="10" gmap_zoom="12" gmap_type="ROADMAP" gmap_elements="streetViewControl__#__zoomControl__#__panControl__#__mapTypeControl__#__scaleControl__#__overviewControl__#__ " appearing_animation="0" ][pb_googlemap_item gmi_title="Apple Store, Fifth Avenue" gmi_url="https://plus.google.com/105794202623216829535/about?gl=vn" gmi_image="https://lh6.googleusercontent.com/-kRHmUypT7rk/UWuDd_MbjsI/AAAAAACMJTw/0Bk8Pszwyls/s250-c-k-no/Apple Store, Fifth Avenue" gmi_lat="40.741220" gmi_long="-73.989637" ]767 5th Ave New York, NY 10153, United States 1 212-336-1440[/pb_googlemap_item][pb_googlemap_item gmi_title="Paley Park" gmi_url="https://plus.google.com/101814405146294453824/about?gl=vn" gmi_image="https://lh6.googleusercontent.com/-pEEYVRCcoXg/T5UfT58tJ3I/AAAAAAAAZa8/sfiH6w8_R5g/s90/berlin-wall-manhattan-ny-nyc_thumb.jpg" gmi_lat="40.760196" gmi_long="-73.975152" ]

New York, NY 10022 United States

[/pb_googlemap_item][pb_googlemap_item gmi_title="ΚΔΒΜ Βασσάλου Τσακαλάκη" gmi_url="http://www.vassalou.com" gmi_lat="35.33104" gmi_long="25.10164" ]

Βασσάλου Τσακαλάκη

[/pb_googlemap_item][/pb_googlemap][/pb_column][/pb_row]

Go to top \clip_image001.png" o:title=""/>

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ PALSO ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

                                   

 Ηράκλειο 9/9/2014

 

Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή

ιδιαίτερο μάθημα;

 

Επιλέξτε σωστά                                                                                                                          λαμβάνοντας υπόψη σας ότι 33 χρόνια τώρα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO απαντούν στις ανάγκες των μαθη­τών με γνώση, εμπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθημα ευθύνης, αφού


1) Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσ­σών Palso είναι ο χώρος της ολοκλη­ρωμένης μαθησιακής διαδικασίας.


2) Το πλούσιο περιβάλ­λον της τάξης  δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει τη μάθηση.


3) Μέσα στην τάξη ο μαθητής μπαίνει σε κλίμα συνεργασίας, ανταλλαγής, άμιλλας κι εκτός από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλα­γή ρόλων αλλά βελτιώνει και τo δεί­κτη αυτοαποτελεσματικότητάς του (κοινωνικογνωστική μάθηση Bandura Aibert/Mischel Walter) κα­θώς και την αυτοεκτίμηση του.


4) Ο μαθητής μαθαίνει και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι μόνο με το διδάσκοντα αλλά με όλα τα μέλη της ομάδας.


5) Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να μάθει να συνυπάρχει με διαφορετικά άτομα, να ανταπεξέρχεται στις υπο­χρεώσεις της ομάδας και να επικοι­νωνεί στη γλώσσα-στόχο.


6) Η μάθηση προωθείται συστηματικά, οργανωμένα κι υπεύθυνα κι ο μα­θητής, ως ενεργό κύτταρο της ομά­δας, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, μαθαί­νει κι από τους συμμαθητές του κι από το περιβάλλον που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.

Σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνομο και  πιο φτω­χό ιδιαίτερο, το Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

α) είναι ένας νόμιμος φορέας που ελέγ­χεται από το κρά­τος,
β) εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρε­σιών,
γ) οι εκπαιδευτικοί του έχουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια να ασκήσουν το λειτούργημα αυτό, λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο σε προγράμματα επιμόρφωσης, αξιολογούνται ετησίως,
δ) Διαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφια­κά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες.

Προσοχή μεγάλη στην παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρή­μα! Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού ενδέχεται κάποια στιγμή ο μαθητής που στερήθηκε της ολοκληρωμέ­νης, οργανωμένης μαθησιακής διαδι­κασίας, αργά ή γρήγορα να καταλήξει πί­σω σε ένα Κέντρο μας για να διορθώ­σει, για να καλύψει, για να μάθει αυτά που δεν έμαθε. Επιπλέον, παρατηρείται πολύ συχνά από τους καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών Palso, ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου μαθήματος βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά πίσω από το επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι βρίσκεται και δυσκολεύεται στις ομα­δικές πρακτικές όπως η συνομιλία, οι ρεαλιστικοί διάλογοι, τα παιχνίδια, η ανταλλαγή ρόλων.

Σε αντίθεση με το ιδιαίτερο, το οργα­νωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Pal­so στοχεύει στη δημιουργία αυτόνο­μων, δυνατών, ολοκληρωμένων μα­θητών-πολιτών.

Αν λοιπόν το παιδί σας δεν παρουσιά­ζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα πού κα­θιστά αναγκαίο το ατομικό μάθημα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ να επιλέξετε πιθανής  αμφι­βόλου ποιότητας κι ενδεχομένως  μετριότατης αποτελεσματικότητας μαθησιακό περιβάλλον.

Σας προτρέπουμε να ζητάτε την άδεια διδασκαλίας του ανθρώπου στον οποίο αναθέτετε τη μόρφωση του παιδιού σας, να ενημερώνεστε για την εμπειρία του και να βεβαιωθείτε ότι εργάζεται νόμιμα εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Βοηθήστε λοιπόν το παιδί σας με τον καλύτερο τρόπο, επενδύστε στη μόρ­φωση του, κάνετε την εγγραφή σας σήμερα σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso, αυτό που πραγματικά σας συμφέρει! Με εγγύη­ση τα 33 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης πορείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso δεν υπόσχονται απλά το καλύτε­ρο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή.

 

Εκπαίδευση στην Πληροφορική, παράλληλα με την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και εισαγωγή στην πιστοποίηση σπουδών.

 

Το εργαστήριο πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονους υπολογιστές

 

Tο πρόγραμμα της Universal Certification Solutions - UNICERT είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εισαγωγή των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών στις βασικές αρχές της πληροφορικής και αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και μια ήπια εισαγωγή στη διαδικασία εξετάσεων - πιστοποιήσεων που θα συνοδεύσει τα παιδιά σε όλο το μαθητικό τους βίο.

To πρόγραμμα UNIVERSAL KIDS αποτελείται από τρία σετ βιβλίων, διδασκαλίας και εξάσκησης, που καλύπτουν τρεις ετήσιες ή εξάμηνες (εντατικό) εκπαιδευτικές περιόδους. Χρησιμοποιούνται βιωματικά σενάρια, ώστε το παιδί να εκπαιδεύεται μέσα από την εξέλιξη ιστοριών που η μία διαδέχεται την άλλη και σε ένα περιβάλλον με οικεία σε αυτό γεγονότα από το σχολείο του. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, προκειμένου να τα εξοικειώσει, με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και σε εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να εντάξουν στα προϊόντα τους, ένα εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά αυτής της ηλικίας.Σε τελικό στάδιο, μετά το πέρας των 2 πρώτων ετών οι μαθητές θα λάβουν μέρος στο τελευταίο έτος σπουδών στο οποίο θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για το πτυχίο UNICERT PRIMARY το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Διαβάστε περισσότερα Πιστοποιητικό Unicert Primary - Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ & ΑΣΕΠ

Visit our E-class at https://www.edu4schools.gr/Account/Login

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομικό στοιχείο του σύγχρονου κόσμο, έχοντας επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του ανθρώπου σε διάφορους κλάδους όπως την διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμού και την ψυχαγωγία. . Ο μαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Η τεράστια ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο μεγάλος όγκος της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, και παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και ορθό τρόπο.

Στόχος είναι οι ΤΠΕ να ενισχύσουν τη μάθηση και να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των νέων με στόχο συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης και την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Η ταχύτατη ανάπτυξη των ΤΠΕ οδηγεί την κοινωνία σε ριζικές αλλαγές και το σχολείο οφείλει να είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις αυτές και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα την εμφύσηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων στους μαθητές.

από τον Θεοδόση Καραγεωργάκη

Med in Technology in Education

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (2006). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Retrieved from https://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006-3.pdf

ΈΣΠΑ (2013). Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση . Retrieved from http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=1060/1430412667--.pdf

 

 

“You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.” John Lennon
Όσο κάποιοι μαθαίνουν τα παιδιά για ιερούς πολέμους και Καλάσνικοφ, εμείς θα τους μιλάμε για αγάπη, αδελφοσύνη και ειρήνη.

Παρακολουθήστε το video της Α class

http://www.vassalou.com/index.php/j-stuff/videos-main/video/69-peace-begins-with-a-smile

Σας ενημερώνουμε οτι οι τελικοί έλεγχοι προόδου των παιδιών θα δοθούν την Δευτέρα  6 Ιουνίου  6.30 -8.30  μ.μ.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ PALSO ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

                                   

 Ηράκλειο 9/9/2014

 

Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή

ιδιαίτερο μάθημα;

 

Επιλέξτε σωστά                                                                                                                          λαμβάνοντας υπόψη σας ότι 33 χρόνια τώρα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO απαντούν στις ανάγκες των μαθη­τών με γνώση, εμπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθημα ευθύνης, αφού


1) Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσ­σών Palso είναι ο χώρος της ολοκλη­ρωμένης μαθησιακής διαδικασίας.


2) Το πλούσιο περιβάλ­λον της τάξης  δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει τη μάθηση.


3) Μέσα στην τάξη ο μαθητής μπαίνει σε κλίμα συνεργασίας, ανταλλαγής, άμιλλας κι εκτός από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλα­γή ρόλων αλλά βελτιώνει και τo δεί­κτη αυτοαποτελεσματικότητάς του (κοινωνικογνωστική μάθηση Bandura Aibert/Mischel Walter) κα­θώς και την αυτοεκτίμηση του.


4) Ο μαθητής μαθαίνει και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι μόνο με το διδάσκοντα αλλά με όλα τα μέλη της ομάδας.


5) Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να μάθει να συνυπάρχει με διαφορετικά άτομα, να ανταπεξέρχεται στις υπο­χρεώσεις της ομάδας και να επικοι­νωνεί στη γλώσσα-στόχο.


6) Η μάθηση προωθείται συστηματικά, οργανωμένα κι υπεύθυνα κι ο μα­θητής, ως ενεργό κύτταρο της ομά­δας, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, μαθαί­νει κι από τους συμμαθητές του κι από το περιβάλλον που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.

Σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνομο και  πιο φτω­χό ιδιαίτερο, το Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

α) είναι ένας νόμιμος φορέας που ελέγ­χεται από το κρά­τος,
β) εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρε­σιών,
γ) οι εκπαιδευτικοί του έχουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια να ασκήσουν το λειτούργημα αυτό, λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο σε προγράμματα επιμόρφωσης, αξιολογούνται ετησίως,
δ) Διαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, multimedia, ψηφια­κά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες.

Προσοχή μεγάλη στην παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρή­μα! Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού ενδέχεται κάποια στιγμή ο μαθητής που στερήθηκε της ολοκληρωμέ­νης, οργανωμένης μαθησιακής διαδι­κασίας, αργά ή γρήγορα να καταλήξει πί­σω σε ένα Κέντρο μας για να διορθώ­σει, για να καλύψει, για να μάθει αυτά που δεν έμαθε. Επιπλέον, παρατηρείται πολύ συχνά από τους καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών Palso, ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου μαθήματος βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά πίσω από το επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι βρίσκεται και δυσκολεύεται στις ομα­δικές πρακτικές όπως η συνομιλία, οι ρεαλιστικοί διάλογοι, τα παιχνίδια, η ανταλλαγή ρόλων.

Σε αντίθεση με το ιδιαίτερο, το οργα­νωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Pal­so στοχεύει στη δημιουργία αυτόνο­μων, δυνατών, ολοκληρωμένων μα­θητών-πολιτών.

Αν λοιπόν το παιδί σας δεν παρουσιά­ζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα πού κα­θιστά αναγκαίο το ατομικό μάθημα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ να επιλέξετε πιθανής  αμφι­βόλου ποιότητας κι ενδεχομένως  μετριότατης αποτελεσματικότητας μαθησιακό περιβάλλον.

Σας προτρέπουμε να ζητάτε την άδεια διδασκαλίας του ανθρώπου στον οποίο αναθέτετε τη μόρφωση του παιδιού σας, να ενημερώνεστε για την εμπειρία του και να βεβαιωθείτε ότι εργάζεται νόμιμα εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Βοηθήστε λοιπόν το παιδί σας με τον καλύτερο τρόπο, επενδύστε στη μόρ­φωση του, κάνετε την εγγραφή σας σήμερα σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso, αυτό που πραγματικά σας συμφέρει! Με εγγύη­ση τα 33 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης πορείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso δεν υπόσχονται απλά το καλύτε­ρο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και μόνη πραγματικά αξιόπιστη επιλογή.

 


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Βρείτε μας

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_googlemap el_title="Google Map 1" gmap_container_style="no-styling" gmap_alignment="inherit" gmap_dimension_width="100" gmap_dimension_width_unit="%" gmap_dimension_height="300" gmap_margin_top="10" gmap_margin_bottom="10" gmap_zoom="12" gmap_type="ROADMAP" gmap_elements="streetViewControl__#__zoomControl__#__panControl__#__mapTypeControl__#__scaleControl__#__overviewControl__#__ " appearing_animation="0" ][pb_googlemap_item gmi_title="Apple Store, Fifth Avenue" gmi_url="https://plus.google.com/105794202623216829535/about?gl=vn" gmi_image="https://lh6.googleusercontent.com/-kRHmUypT7rk/UWuDd_MbjsI/AAAAAACMJTw/0Bk8Pszwyls/s250-c-k-no/Apple Store, Fifth Avenue" gmi_lat="40.741220" gmi_long="-73.989637" ]767 5th Ave New York, NY 10153, United States 1 212-336-1440[/pb_googlemap_item][pb_googlemap_item gmi_title="Paley Park" gmi_url="https://plus.google.com/101814405146294453824/about?gl=vn" gmi_image="https://lh6.googleusercontent.com/-pEEYVRCcoXg/T5UfT58tJ3I/AAAAAAAAZa8/sfiH6w8_R5g/s90/berlin-wall-manhattan-ny-nyc_thumb.jpg" gmi_lat="40.760196" gmi_long="-73.975152" ]

New York, NY 10022 United States

[/pb_googlemap_item][pb_googlemap_item gmi_title="ΚΔΒΜ Βασσάλου Τσακαλάκη" gmi_url="http://www.vassalou.com" gmi_lat="35.33104" gmi_long="25.10164" ]

Βασσάλου Τσακαλάκη

[/pb_googlemap_item][/pb_googlemap][/pb_column][/pb_row]

Go to top \clip_image003.jpg" o:title=""/>
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Βρείτε μας

Go to top