Γιατί να μας επιλέξετε;

Είμαστε ένα Σχολείο που παραμένει ανοικτό σε όλες τις καινούργιες ιδέες - προκλήσεις. Ένα σχολείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και με εμπνευστές μας καταξιωμένους Νευρογλωσσολόγους και Παιδαγωγούς οδηγούμε τους μαθητές μέσα από ένα περιβάλλον και διαδικασίες αυθεντικών δραστηριοτήτων στην στοιχειοθετημένη μάθηση.

Ξένες Γλώσσες

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις όλων των πτυχίων γλωσσομάθειας, μιλούν για εμάς εδώ και 40 χρόνια

 

Πληροφορική

 Είμαστε ένα πιστοποιημένο κέντρο πληροφορικής. Στο χώρο μας γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων, εφαρμόζοντας διδασκαλία με γνώμονα την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου

Εκπαίδευση ενηλίκων

 Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Βασσάλου-Τσακαλάκη, ο ενήλικας μαθητής μεταχειρίζεται με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του και ικανότητες.

ΑΝΟΊΞΤΕ… ΜΊΑ ΝΈΑ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ «JUMP» INTO ENGLISH… THE QLS WAY!

Τώρα η διδασκαλία των Αγγλικών πάει ένα βήμα παραπέρα μέσω της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP, η οποία γίνεται πράξη στο Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS.

 

H προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης JUMP αποτελεί τη βάση (foundation) μίας νέας ολιστικής, εκπαιδευτικής προσέγγισης.  H διδασκαλία στο πρόγραμμα JUMP στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες : 1) φωνολογική προσέγγιση 2) βιωματική διδασκαλία 3) ψηφιακή υποστήριξη 4) εκπαιδευμένοι καθηγητές και υλικό.

 

Εγγύηση Επιτυχίας

Δημιουργία αυτοσεβασμού και ανεξαρτησίας του μαθητή.Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Βιωματική Μάθηση

Μάθηση μέσα από αυθεντικές δράσεις και καταστάσεις. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με στόχο τα αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

Συνεργατικότητα

Προώθηση ομαδικού πνεύματος & συνεργασίας για την ολοκλήρωση στόχων. Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες.

Βρείτε μας

Οι Συνεργάτες μας

Go to top